Fryksta Snöeldorado

Projekt Frysta Snöeldorado är ett utvecklingsprojekt med stöd och finansiering från Leader Närheten - med medel från EU, Arvsfonden, Värmlands Idrottsförbund, egna medel från Kils Slalomklubb samt ideella arbetstimmar från klubbens medlemmar. Bakgrunden till utvecklingsprojektet är att förnya vår anläggning för att kunna attrahera nya medlemmar, satsa på nya skidgrenar samt erbjuda ett större utbud för våra besökare.

I projektet ingår en utbyggnad av snösystemet för att halvera tiden för snöläggningen samt att kunna ta vara på de allt kortare köldperioderna. Utbyggnaden av snösystemet ger oss även en minimerad arbetsinsats då det kräver mindre slang och kanonskruvande.

För att öka anläggningens attraktion har vi inlett ett samarbete med Kils OK och Kils kommun där vi avsätter snöläggningskapacitet för längdspåren på Frykstahöjden.
För att locka en ny målgrupp kommer en skicrossbana att byggas. Detta för att skapa ett ytterligare aktivitetsutbud och att möjliggöra en ny tävlingsgren inom klubben.

För de minsta barnen samt nybörjare kommer ett 36 meter långt åkband samt helt nytt område byggas i anslutning till Familjebacken. Detta är ett stort lyft för vår anläggning då den närmsta anläggningen som erbjuder åkband är Branäs. För vår Skidskola skapar detta en stor fördel och de allra minsta kan med lätthet ta sig upp i backen och det sparar även många ryggar för snälla föräldrar och ledare.

En till nyhet är att vi kommer att erbjuda en minihoppbacke som byggs av snö. Detta i samarbete med Svenska Skidförbundets backhoppningssektion. Detta blir en nysatsning i klubben och vi kanske i framtiden kan ha en backhoppningssektion som förut har funnits och verkat i klubben.